Over Rose Bartholomé

Mijn grootste  ervaring ligt in het realiseren van nieuwe projecten op het brede terrein mens en arbeid. Met een praktische aanpak bouw ik een initiatief uit zodat het beantwoordt aan de behoefte van de doelgroep. Ik heb een brede ervaring, zowel inhoudelijk, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, als beheersmatig met het opzetten van een administratieve organisatie en procesbeschrijving. Mijn aanpak is concreet en structurerend. Ik werk in opdracht van overheden, welzijns- en zorginstellingen.

Ik heb zowel bij kleine stichtingen als bij de overheid en bij het bedrijfsleven gewerkt. Dit heeft een schat aan ervaring en inzichten opgeleverd. Deze ervaringen en inzichten vormen mijn gereedschapskist voor nieuwe projecten en opdrachten

U vindt bij mij: betrokkenheid bij de doelgroep, flexibiliteit om in de breedte in te spelen op verschillende vraagstukken zoals marketing en publiciteit, financiën en administratieve organisatie en automatisering en relatiebeheer.

De doelgroepen waarmee ik werk zijn startende ondernemers, uitkeringsgerechtigden, vrouweninitiatieven en vrijwilligers. De laatste jaren heb ik veel gewerkt met mensen die een allochtone achtergrond hebben.

Neem gerust contact op om een keer vrijblijvend van gedachten te wisselen over wat we voor elkaar kunnen betekenen.