Opdrachten

Doras

Basiscursussen Steunvrouwen, waarin de motivatie en het functioneren in de rol van steunvrouw centraal staat.

Een steunvrouw is een vrijwilligster die een maatje is voor andere vrouwen die het, om wat voor reden dan ook, even niet meer alleen kunnen. Zij is een vertrouwenspersoon en doet dit door een luisterend oor te bieden, informatie en advies te geven en waar nodig door te verwijzen naar professionele hulp. Het doel hiervan is, vrouwen sterker en wegwijs maken zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. Na het volgen van deze cursus kunnen de deelneemsters:

 • benoemen wat hun motivatie en drijfveer is om als vrijwillige steunvrouw te werken,
 • benoemen wat de rol en functie van een steunvrouw is,
 • luisteren zonder oordeel, samenvatten en doorvragen,
 • het verhaal van hun contacten ordenen en een onderscheid maken tussen hulpvraag en hulpbehoefte.

African Women Perspective, in samenwerking met ABC Alliantie

Workshops “De kunst van het Ondernemen” voor vrouwen uit de Baarsjes in Amsterdam West, die van hun hobby of talenten graag hun beroep willen maken en een eigen bedrijf willen opzetten. In deze workshop is informatie gegeven over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf. Van ondernemersplan tot financiering van marketing tot verkopen.

VIO

 • Projectleider Vrouw In Bedrijf, ontwikkelen van activiteiten voor startende onderneemsters.
 • Trajectbegeleiding
 • Projectbeschrijving en fondsenwerving
 • Coördinatie, training en coaching Steunvrouwen

Ideefix

 • Advisering en structurering administratieve opzet.

Samenwonen Samenleven

 • Coördinatie Netwerk Vertrouwenspersonen Noord
 • Training Steunvrouwen DORAS
 • Bureaucoordinatie
 • Eindredactie methodiekbeschrijving “Van Klacht naar Kracht”.

KOM, Kleinbedrijf Ontwikkelings Maatschappij

 • Training ondernemersvaardigheden: “De kunst van het ondernemen ten behoeve van de Vrouwenzaak.

Vrouwenzaak

 • Coaching startende onderneemsters

Collusie

 • · Ontwikkelen en uitvoeren Workshops Werknemersvaardigheden
 • · Ontwikkelen en uitvoeren Workshops Arbeidsmarktvaardigheden
 • · Opzetten administratieve organisatie van het DWI traject ‘Leren door doen’.

Combiwel

 • · Ontwikkelen Sociale Activeringsprogramma ‘Wat wil je bereiken’.
 • · Ontwikkelen cursus ‘Ken uw buurt’.